Erkend-leerbedrijf-SBB

Garage Igci is een door de SBB erkend leerbedrijf

Garage Igci is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Hiermee laten wij zien dat wij bereid en in staat zijn tot het opleiden van leerlingen.

SBB erkend leerbedrijf Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen alleen een diploma halen als zij een deel van hun opleiding in de praktijk hebben gevolgd. Tijdens dat deel, de beroepspraktijkvorming (bpv) of stage, doen leerlingen de beste ervaring op met de beroepspraktijk.

Garage Igci werkt hier graag aan mee. Door de stagiairs een combinatie te bieden van de juiste taken en de juiste begeleiding worden de stagiairs opgeleid tot goed gekwalificeerde medewerkers. Garage Igci begeleidt, coacht en beoordeelt de stagiairs en onderhoudt hierover contact met de onderwijsinstelling.

Over de SBB
Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:

  • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
  • onderhouden van de ‘kwalificatiestructuur mbo’
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod

Ook adviseren zij de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de SBB vindt u op de website van de SBB.

Wilt je solliciteren voor een stageplek?

Neem online contact op door op de onderstaande button te klikken of bel ons 0344 – 795016